Home Salaada

Salaada

Waqtiyada Salaada Sweden. Magaalada aad ku nooshahay si automatik ah ayaa loo ogaanayaa. Waxaa macquul ah in magaalada aad ku nooshahay la aqoonsan waayo.