Sunday, November 17, 2019

Waqtiyada Salaada Sweden. Magaalada aad ku nooshahay si automatik ah ayaa loo ogaanayaa.