Thursday, October 22, 2020

Waqtiyada Salaada Sweden. Magaalada aad ku nooshahay si automatik ah ayaa loo ogaanayaa.