Home Mål 1 och 2

Mål 1 och 2

Halkaan ka isticmaal qeybaha buugta SFIga ee Mål 1 iyo Mål 2.

Mål 1 – Svenska för invandrare/Svenska som andraspråk

Mål 2 – Svenska för invandrare/Svenska som andraspråk